Survival met stichting Leergeld

Survival met stichting Leergeld

Kinderen denken mee over armoede

Kiwanisclub Den Haag is 20 oktober 017 gaan survivallen bij 2SUR5 met 20 kinderen die als kinderambassadeurs en leergeldkids voor de stichting Leergeld aan het werk gaan.

Stichting Leergeld Den Haag wil kinderen van 8-18 jaar uit minimagezinnen betrekken bij de keuzes die de organisatie maakt. Welke verstrekkingen helpen een kind om mee te kunnen doen? Wat voor activiteiten moeten daarvoor worden ondernomen? In de afgelopen twee jaar werd daarom een project georganiseerd, waarin kinderen en jongeren hun mening kunnen geven over het beleid van Leergeld Den Haag. De kinderen deden zelf onderzoek onder hun leeftijdsgenoten en met allerlei activiteiten werden zij gestimuleerd een eigen mening te vormen en te beargumenteren.

Deze kinderambassadeurs hebben een belangrijke taak. Om hun taak als een echt team te kunnen vervullen, heeft Kiwanisclub Den Haag de kinderen aangeboden om bij wijze van teambuilding een middag te gaan survivallen. Daarmee steunt Kiwanisclub Den Haag jonge vrijwilligers die zich inzetten voor leeftijdgenoten die het minder hebben.

Meer informatie over de Stichting Leergeld en over de Leergeldkids is te vinden in het speciale tijdschrift Leergeldkids Den Haag.

Eten, ouders en geld

In een advies aan de burgemeester van Den Haag omschrijven de Leergeldkids de armoede-problematiek als volgt:

“De meeste kinderen die wij hebben ondervraagd gaven aan eten het belangrijkste te vinden. Wij denken dat dit zo is omdat je zonder eten niet kunt overleven. Op de tweede plaats werden ouders genoemd. Wij denken dat dit belangrijk is omdat ouders voor je zorgen en je liefde brengen. Vervolgens werd geld genoemd. Ik (Stefano) denk dat dat zo is omdat je zonder geld niks kunt. Ik vind geld niet zo belangrijk, volgens mij kun je dan beter benoemen wat je met dat geld zou willen gaan kopen. Ik (Talha) ben het hier mee eens. Naast eten, ouders en geld werd ook aangegeven dat kleding belangrijk is. Ik (Stefano) vind dat logisch omdat als je in je nakie door de stad loopt dat niet zo fris is. Andere dingen die worden genoemd die een arm kind absoluut nodig heeft zijn een huis, school, medicijnen, dokter en schoolspullen. Wij vinden hiervan een huis en school het belangrijkste.”

Deel deze post