Rondbrengen Kerstpakketten levert €1100 op

Rondbrengen Kerstpakketten levert €1100 op

Ook in december 2010 heeft Kiwanis zich weer ingespannen om voor de Stichting Jeugdzorg en i.s.m. de Wereldwinkel Kerstpakketten rond te brengen voor de gastouders waar de kinderen zijn ondergebracht. KC-Den Haag en KC-Haaglanden hebben hieraan bijgedragen. KC-Den Haag bracht een kleine 600 pakkettenop de plaats van bestemming. De opbrengst wordt gereserveerd voorde ondersteuning van projecten van onze club.

Deel deze post