Nieuw Bestuur geïnaugureerd op 4 oktober 2010

Nieuw Bestuur geïnaugureerd op 4 oktober 2010

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2010 heeft Huber in een uitgebreide voordracht terug gekeken op het achter hem liggende jaar. In enkele opzichten een ontstuimig, maar vooral ook succesvol jaar. Hij stond stil bij de vorig jaar door hem als nieuwe President gestelde prioriteiten en maakte van de resultaten de balans op. Daarna bedankte hij zichtbaar geroerd zijn mede-bestuursleden en de overige leden van de club voor hun vriendschap, medewerking en steun. Vervolgens droeg hij het stokje en bijbehorende versierselen van President over aan Berthe. Op haar beurt omhing Berthe Erwin met de versierselen van President-Elect. Han blijft Secretaris en Gerard Penningmeester. Hans, de senior van de club feliciteerde Berthe met haar benoeming als President van Kiwanisclub Den Haag.


De leden namen daarna ruimschoots de gelegenheid om Berthe te feliciteren met haar benoeming en haar veel wijsheid en stuurmanskunst toe te wensen.

Met de installatie van het nieuwe Bestuur zijn ook weer de diverse taken verdeeld over de leden. Een overzicht daarvan is zichtbaar op de pagina "Bestuur en Leden".

Deel deze post