Kiwanis Nederland en Gouverneur Distinguised

Kiwanis Nederland en Gouverneur Distinguised

International Board Kiwanis verleent aan Kiwanis District Nederland en zijn Gouverneur voor het jaar 2008-2009 Sjoerd Timmermans de status DISTINGUISED.

Bijzonderheden volgen.

Hans feliciteert Sjoerd en overhandigt hem een royale Kiwanis-briefopener.

KC-Den Haag is trots op deze benoeming en feliciteert Sjoerd van harte.

Sjoerd dankt ieder die zich heeft ingespannen om dat bestuursjaar tot een succes te maken.

Deel deze post