20131104 Installatie Herman Overgaauw

20131104 Installatie Herman Overgaauw

Onze President Shirley heeft tijdens de 621e Werkvergadering op 4 nov j.l. Herman Overgaauw geïnstalleerd als 20e lid van onze club. Herman is lid geweest van de Kiwanisclub in Gouda, maar deze club is opgehouden te bestaan. Aangezien Herman in Den Haag woont lag zijn lidmaatschap van onze club voor de hand. Shirley heet Herman welkom in onze club en wenst hem veel plezier en succes toe. Herman is ingedeeld bij de Projecten & Fundraisecommissie. Herman zegt blij te zijn te kunnen toetreden tot onze gemengde mannen-/vrouwenclub. Achter de knop Ledenoverzicht/Beknopte CV Leden kan na inloggen zijn CV worden gelezen.

Deel deze post