20130902 Installatie Liesbeth van Osch

20130902 Installatie Liesbeth van Osch

Tijdens de 617e Werkvergadering op 2 sep 2013 heeft onze waarnemend President Shirley Liesbeth van Osch geïnstalleerd als 19e lid van KC Den Haag. Liesbeth was eerder lid van Kiwanis Juniorclub International, die als gevolg van een sterk teruglopend ledental is opgeheven. Shirley heet haar hartelijk welkom in onze club en wenst haar veel genoegen en succes toe. Als buddy van Liesbeth zal Sjoerd optreden. Voor haar CV kunt u de pagina Ledenoverzicht/Beknopte CV Leden na inloggen raadplegen.

Deel deze post