20130312 Opbrengst afleveren Kerstpakketten

20130312 Opbrengst afleveren Kerstpakketten

Ondanks het winterse weer hebben vele leden van onze Club zich weer ingespannen om in december 2012 in samenwerking met de Wereldwinkel Wateringen-Rijswijk en ten behoeve van de Stichting Jeugdformaat Kerstpakketten af te leveren bij de pleegouders van deze stichting. Daarmee hebben zij een traditie voortgezet die al in 2008 is begonnen. Dit jaar heeft het rondbrengen van deze Kerstpakketten € 1300 opgebracht. Dit bedrag zal wederom worden aangewend voor diverse projecten van onze club.

Dat de samenwerking met de Wereldwinkel Wateringen-Rijswijk en de Stichting Jeugdformaat over en weer wederom goed is bevallen moge blijken uit onderstaande email van de Voorzitter van deze wereldwinkel.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Marleen Claassen [mailto:mclaassen@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 14:04
Aan: hj-bouwbegeleiding@planet.nl
Onderwerp: Dank voor bezorgen kerstpakketten

Geachte heer Jansen,

In december 2012 was het alweer voor de vijfde keer dat de vrijwilligers van de Kiwanis zich inzetten om de kerstpakketten voor de Stichting Jeugdformaat bij de pleegouders aan huis te bezorgen. Het gaat daarbij om bijna 900 pakketten die door de twee participerende clubs (Den Haag en Den Haag Haaglanden) in de provincie Zuid Holland ten noorden van de Waterweg zijn bezorgd. Een adembenemend aantal en een indrukwekkende prestatie van de Kiwanis! Zonder deze samenwerking met jullie zouden we de opdracht van de Stichting Jeugdformaat niet kunnen uitvoeren.

Indrukwekkend is ook de efficiënte en vanzelfsprekende manier waarop de Kiwanis op ons verzoek tot medewerking reageren. De weersomstandigheden in de maand december zijn vaak verre van aantrekkelijk, sneeuw en gladde wegen zijn regelmatig ons deel, maar daar horen wij jullie nooit over klagen! Aan pleegouders die op het moment van bezorging niet thuis zijn wordt veel energie besteed om het pakket tóch te bezorgen. De terugmelding over adressen die niet blijken te kloppen, wat in een aan snelle variatie onderhevig adressenbestand onvermijdelijk is, wordt door de Stichting Jeugdformaat op hoge prijs gesteld.

Bij een evaluatiegesprek met Jeugdformaat lieten zij blijken zeer tevreden met de gang van zaken te zijn, geneigd om dit jaar weer van onze diensten gebruik te willen maken, maar met enige aarzeling of de bezuinigingen door de crisis, waar ook zij mee te maken hebben, ze die ruimte zullen laten.

We hebben jullie inzet als heel plezierig en efficiënt ervaren en zullen, mocht tegen het eind van dit jaar weer een beroep op ons worden gedaan, graag weer contact met jullie opnemen.

Met vriendelijke groet,

Marleen Claassen

voorzitter Wereldwinkel Wateringen-Rijswijk

Deel deze post