20121109 Sjoerd voor Vice-President

20121109 Sjoerd voor Vice-President

Sjoerd Timmermans, Kiwanis International Trustee, Candidate Vice President 2013 Vancouver Canada

Zie zijn verkiezingsfolder: Sjoerd

Zie ook onder Homepage, tabblad International Trustee Sjoerd Timmermans

Update medio/eind 2012

Na 2 jaar in het Kiwanis International wereldbestuur te hebben geacteerd ben ik nu begonnen aan het derde en tevens laatste jaar. Ook dit komend jaar hebben de trustees zitting in verschillende commissies, nu zelfs als voorzitter. In mijn geval is dat in de commissie “Governance”.

Deze commissie behandeld alle zaken rond statuten, huishoudelijke reglementen, zaken als “background checks” , zeg maar bewijs van gedrag zoals wij dat hier kennen. Ook alle beroepszaken over leden die niet door deze checks heen kwamen ligt op het bord van deze commissie. Dit is van groot belang omdat in de Verenigde Staten bij het ontbreken van dit soort controles erg grote schadeclaims kunnen wachten.

Ook mag ik weer me bezighouden met de financiën van onze organisatie in de commissie Audit and Finance en tenslotte maak ik deel uit met het Executive Committee, waar de beleidsvoornemens worden geïnitieerd.

Het is binnen Kiwanis de gewoonte dat de derde jaars trustees zich beschikbaar stellen als kandidaat voor het Vice Presidentschap, de opmaat naar de functie van “wereldpresident”. Op dit moment zijn er 4 trustees in hun laatste jaar. Normaal zijn er 5 trustees. Helaas overleed afgelopen jaar mijn collega en tevens goede vriend Oscar Knight III. Van de 4 derde jaars zullen, voor zover nu bekend, alleen Sue Petrisin en ik de poging wagen gekozen te worden voor deze functie.

Zelf heb ik lang getwijfeld of ik deze stap zou zetten. Immers er is al een Europeaan, Gunter Gasser, in de Executive Board, en ook zijn opvolger John Button (Canada) is dus geen Amerikaan. Vanuit verschillende kanten is mij gevraagd om toch een kandidatuur te overwegen. Ook thuis is er lang over gesproken en heb dus het besluit is genomen me te kandideren. Kiwanisclub Den Haag ondersteunde deze beslissing van harte en ook het District Nederland ondersteund deze stap.

Of je gekozen wordt of niet, het is een eer daar in Vancouver te mogen staan. De komende maanden zullen in het kader staan van een soort van verkiezingscampagne. De website is binnenkort in de “lucht”. Nu al kun je de site bereiken en wordt dan doorgelinked naar de Kiwanis Convention Site van Vancouver : www.sjoerdtimmermans.org.

Op deze website zijn ook alle tot op heden gemelde kandidaten voor de verschillende te vervullen functies te vinden. Op de volgende linkis dit te vinden:

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Experience-Convention/elections.aspx#.UJq4G29dOAg

Inmiddels is ook “mijn” verkiezingsfolder gereed. Zie Sjoerd for Vice-President. Hopelijk mag ik ook op de steun van U als lezer rekenen en hoop ik ook dat U een reis naar Vancouver in overweging wilt nemen. Touroperator Kuoni heeft een aantal arrangementen samengesteld voor deze Kiwanis Conventie.

Let op:

M.i.v. 2015 is de nieuwe website: http://www.tenzingtravel.nl/service/kuoni-wordt-tenzing-travel

Deel deze post